Vào game

Nạp tiền qua ngân hàng

Quan trọng:

    Chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng sau
  • Ngân hàng:
  • Tên chủ khoản: Ngô Tuấn Anh
  • Chi nhánh: BIDV Bắc Hải Dương
  • Số tài khoản: 46110000412304
  • Số tiền:
  • Nội dung:
Lưu ý! Số tiền phải là số lớn hơn 10,000 và chia hết cho 1,000.
🏆TOP1: 500K xu + 🏆TOP2: 200K xu + 🏆TOP3: 100K xu + 🏆TOP4-10: 50K xu
Xu thực nhận: 0
Lượt quay tặng thêm: 0