Vào game
Lưu ý! Vui lòng chọn đúng mệnh giá, seri thẻ và nhà mạng nếu không sẽ bị mất thẻ (không hỗ trợ), thẻ nạp có thể bị trễ, chờ trong ít phút hoặc liên hệ admin để được trợ giúp!
🏆TOP1: 500K xu + 🏆TOP2: 200K xu + 🏆TOP3: 100K xu + 🏆TOP4-10: 50K xu
Xu thực nhận: 0
Lượt quay tặng thêm: 0
(*) Vui lòng chờ 15-30 Phút để xử lý!