Vào game
Tích Lũy Nạp Thẻ
Thời gian còn lại: 360 ngày 10 giờ 23 phút 28 giây
Chấp nhận các hình thức: Momo | Ngân hàng | Thẻ cào
Tích lũy

Tích lũy nạp 200,000 VNĐ

 • [KC Mua Đồ] x 3 Vạn
 • [Exp] x 20,000 Vạn
 • Đã nạp
  0/200,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 500,000 VNĐ

 • [KC Mua Đồ] x 8 Vạn
 • [Exp] x 100,000 Vạn
 • Đã nạp
  0/500,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 1,000,000 VNĐ

 • [KC Mua Đồ] x 20 Vạn
 • [Exp] x 214,748 Vạn
 • Đã nạp
  0/1,000,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 1,500,000 VNĐ

 • [Exp] x 214,748 Vạn
 • [KC Mua Đồ] x 30 Vạn
 • [Tên Trắng] x 5 Vạn
 • Đã nạp
  0/1,500,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 2,000,000 VNĐ

 • [KC Mua Đồ] x 35 Vạn
 • [Exp] x 214,748 Vạn
 • Đã nạp
  0/2,000,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 2,500,000 VNĐ

 • [KC Mua Đồ] x 40 Vạn
 • [Tên Trắng] x 20 Vạn
 • Đã nạp
  0/2,500,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 3,000,000 VNĐ

 • [KC Mua Đồ] x 60 Vạn
 • [Exp] x 214,748 Vạn
 • Đã nạp
  0/3,000,000
  Trang thái